Windows/Windows Server KMS 激活序列号汇总(持续更新)

 • 首页 > 技术文献
 • 作者:浪漫の小牛奶
 • 时间: 2010年3月2日 1:03
 • 字数:4867 个
 • 字号:
 • 评论:0 条
 • 浏览:3674 次
 • 百度:百度已收录
 • 分类: 技术文献
 • 时间:2010-3-2 1:03 热度:3674° 评论:0 条 

  Windows及Server个版本KMS激活密钥,本帖将持续更新

  Windows Server, version 1909, version 1903, and version 1809
  Windows Server Datacenter	6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D
  Windows Server Standard	N2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC
  Windows Server LTSC/LTSB versions
  Windows Server 2019
  Windows Server 2019 Datacenter	WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
  Windows Server 2019 Standard	N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
  Windows Server 2019 Essentials	WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726
  Windows Server 2016
  Windows Server 2016 Datacenter	CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
  Windows Server 2016 Standard	WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
  Windows Server 2016 Essentials	JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B
  Windows 10
  Windows 10 Pro	W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
  Windows 10 Pro N	MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
  Windows 10 Pro for Workstations	NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
  Windows 10 Pro for Workstations N	9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
  Windows 10 Pro Education	6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
  Windows 10 Pro Education N	YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
  Windows 10 Education	NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
  Windows 10 Education N	2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
  Windows 10 Enterprise	NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
  Windows 10 Enterprise N	DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
  Windows 10 Enterprise G	YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
  Windows 10 Enterprise G N	44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV
  Windows 10 LTSC 2019
  Windows 10 Enterprise LTSC 2019	M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D
  Windows 10 Enterprise N LTSC 2019	92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H
  Windows 10 LTSB 2016
  Windows 10 Enterprise LTSB 2016	DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
  Windows 10 Enterprise N LTSB 2016	QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639
  Windows 10 LTSB 2015
  Windows 10 Enterprise 2015 LTSB	WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
  Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N	2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ
  Windows Server, version 1803
  Windows Server Datacenter	2HXDN-KRXHB-GPYC7-YCKFJ-7FVDG
  Windows Server Standard	PTXN8-JFHJM-4WC78-MPCBR-9W4KR
  Windows Server, version 1709
  Windows Server Datacenter	6Y6KB-N82V8-D8CQV-23MJW-BWTG6
  Windows Server Standard	DPCNP-XQFKJ-BJF7R-FRC8D-GF6G4
  Windows Server 2012 R2
  Windows Server 2012 R2 Server Standard	D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
  Windows Server 2012 R2 Datacenter	W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
  Windows Server 2012 R2 Essentials	KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
  Windows Server 2012
  Windows Server 2012	BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
  Windows Server 2012 N	8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY
  Windows Server 2012 Single Language	2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
  Windows Server 2012 Country Specific	4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP
  Windows Server 2012 Server Standard	XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
  Windows Server 2012 MultiPoint Standard	HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
  Windows Server 2012 MultiPoint Premium	XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G
  Windows Server 2012 Datacenter	48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P
  Windows Server 2008 R2
  Windows Server 2008 R2 Web	6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
  Windows Server 2008 R2 HPC edition	TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
  Windows Server 2008 R2 Standard	YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
  Windows Server 2008 R2 Enterprise	489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
  Windows Server 2008 R2 Datacenter	74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
  Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems	GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V
  Windows Server 2008
  Windows Web Server 2008	WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D
  Windows Server 2008 Standard	TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
  Windows Server 2008 Standard without Hyper-V	W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ
  Windows Server 2008 Enterprise	YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
  Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V	39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG
  Windows Server 2008 HPC	RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP
  Windows Server 2008 Datacenter	7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
  Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V	22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC
  Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems	4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK
  Windows 8.1
  Windows 8.1 Pro	GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
  Windows 8.1 Pro N	HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
  Windows 8.1 Enterprise	MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
  Windows 8.1 Enterprise N	TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW
  Windows 8
  Windows 8 Pro	NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
  Windows 8 Pro N	XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
  Windows 8 Enterprise	32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
  Windows 8 Enterprise N	JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT
  Windows 7
  Windows 7 Professional	FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
  Windows 7 Professional N	MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
  Windows 7 Professional E	W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
  Windows 7 Enterprise	33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
  Windows 7 Enterprise N	YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
  Windows 7 Enterprise E	C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4
  Windows Vista
  Windows Vista Business    YFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY-2V3X8
  Windows Vista Business N    HMBQG-8H2RH-C77VX-27R82-VMQBT
  Windows Vista Enterprise    VKK3X-68KWM-X2YGT-QR4M6-4BWMV
  Windows Vista Enterprise N    VTC42-BM838-43QHV-84HX6-XJXKV
  正文到此结束
  您阅读这篇文章共花了: 
  本文链接:https://57scs.com/post-20.html
  版权声明:若无特殊注明,本文皆为《浪漫の小牛奶》原创,转载请保留文章出处。
  捐赠支持:如果觉得这篇文章对您有帮助,请“扫一扫”鼓励作者!

  热门推荐


  既然没有吐槽,那就赶紧抢沙发吧!
  返回顶部    返回首页    手气不错    捐赠支持    自定义链接    自定义链接    自定义链接    手机版本   后花园   
  版权所有:盛夏的回忆    站点维护: 浪漫の小牛奶   今天是:|本站已安全运行了: